algemene voorwaarden

De feestjes

Handelaar

Wildmaker
Pallaksentie 195 A, 99300, Muonio, Finland
+358440704883
info@wildmakerlapland.com

Bedrijfs-ID: 3017265-5

Klant

De klant voldoet aan deze voorwaarden bij het boeken van een huurhut of andere diensten via de webdiensten van Wildmaker.

De webdiensten van Wildmaker omvatten:

Later aangeduid als “Klant”.

Boeking

Algemene voorwaarden

 • Alle prijzen zijn inclusief BTW
 • Wildmaker verkoopt producten en diensten aan klanten van de wettelijke leeftijd (18+ in Finland) en aan bedrijven en bedrijven.
 • Wildmaker behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren.
 • De klant is verantwoordelijk voor de geldigheid van de door hem verstrekte persoonlijke en andere informatie.
 • Wildmaker behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de leveringsvoorwaarden aan te brengen. De klant dient vóór de aankoop kennis te nemen van de geldende leveringsvoorwaarden.
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor het kennisnemen van de beschrijving, instructies en huurvoorwaarden met betrekking tot het huurobject.
 • De reservering is bindend zodra de boekingsbevestiging is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres.
 • De klant is verplicht de reserveringen te betalen via een gekozen betaalmethode en door zich aan de betalingstermijnen te houden.
 • De online boekingsservice stuurt een boekingsbevestiging naar het door de klant opgegeven e-mailadres.
 • Mocht de reservering mislukken, dan is Wildmaker niet aansprakelijk. De klant dient onverwijld contact op te nemen met Wildmaker om de situatie recht te zetten. In dat geval kan Wildmaker de leegstand van het huurobject niet garanderen. Mocht het huurobject niet leeg staan, dan wordt de koop geannuleerd en de aanbetaling gerestitueerd, of wordt er een vervangend huurobject aangeboden.

Boekingswijziging en annulering

 • Alle wijzigingen en annuleringen moeten via e-mail worden gedaan aan info@wildmakerlapland.com
 • Annuleringsdatum is de datum waarop Wildmaker de annulering per e-mail heeft ontvangen. Annulering wordt zo spoedig mogelijk verwerkt.
 • De klant is verantwoordelijk voor het tijdig verzenden van de annulering.
 • Bij annulering door de klant:
  • Als de boeking uiterlijk 30 dagen vóór aanvang van de reservering wordt geannuleerd, worden de reserveringskosten van 5 % van de kosten van de reservering geclaimd. 
  • Indien de boeking minder dan 30 dagen voor aanvang van de reservering, maar uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de reservering wordt geannuleerd, wordt een bedrag van 50 % van de kosten van de reservering geclaimd.
  • Indien de boeking later dan minder dan 7 dagen voor aanvang van de reservering wordt geannuleerd, wordt een bedrag van 100 % van de kosten van de reservering geclaimd.
  • Wanneer de reservering is gemaakt met behulp van een kortingscode, wordt er een bedrag van 100 % van de kosten van de reservering geclaimd, ongeacht het moment van annuleren.
 •  De reservering kan door de klant worden verplaatst naar een andere datum onder de volgende voorwaarden:
  • De reservering kan slechts één keer worden verplaatst naar een andere datum.
  • Uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de oorspronkelijke reservering wordt de reservering verplaatst naar een andere datum.
  • Indien de klant een verplaatste reservering annuleert, wordt een bedrag van 100 % van de kosten van de reservering geclaimd, ongeacht het moment van annulering.
 • Wildmaker heeft het recht de reservering te annuleren in geval van overmacht. De klant wordt onverwijld van deze annulering op de hoogte gesteld.
 • In geval van annulering van de reservering door Wildmaker krijgt de klant 100 % van de betaling terugbetaald.
 • Eventuele kosten veroorzaakt door de overmacht voor de klant worden niet vergoed.

Accommodatie

 • In de objectbeschrijving is het gebruik van het huurobject vastgelegd.
 • De klant heeft het recht om gedurende de gehele huurperiode in het huurobject en de bijbehorende gebouwen te verblijven en de apparatuur in de huurplaats te gebruiken.
 • Mocht de klant iets onvolkomens aan het huurobject opmerken, dan dient Wildmaker hiervan onverwijld op de hoogte te worden gesteld.
 • De klant is verantwoordelijk voor de netheid van het huurobject en de lokalen, inclusief het erf, en voor het afvoeren van al het afval na afloop van de huurperiode.
 • Indien de klant heeft nagelaten het pand schoon te maken, zal Wildmaker de volledige schoonmaakkosten in rekening brengen. De schoonmaakkosten 45€/u, de reiskosten 0,45/km, de reistijd is inbegrepen in de werktijd.
 • Het huurobject is beschikbaar gedurende de huurperiode zoals beschreven in de huurobjectbeschrijving.
 • De klant is volledig verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door huisdieren. 
 • Huisdieren moeten in het Nationaal Park altijd aangelijnd zijn.
 • Huisdieren zijn niet alleen en zonder toezicht toegestaan in de accommodatie.
 • De eigenaren van huisdieren moeten speciale aandacht besteden aan de netheid van het pand. Het huurobject wordt altijd na binnenkomst van huisdieren geïnspecteerd en indien nodig door Wildmaker schoongemaakt. 

Sleutels

 • De klant krijgt instructies over het in ontvangst nemen van de sleutels
 • In geval van ontbrekende of niet-terugbezorgde sleutel heeft Wildmaker het recht om een vergoeding van minimaal 50 € te vorderen.
 • Wildmaker heeft het recht om een vergoeding van minimaal € 50,- te vorderen in geval van een verloren sleutel of een sleutel die in een huurobject is achtergelaten.

Verhuur uitrusting

 • De klant dient de veiligheids- en gebruiksinstructies van de apparatuur in acht te nemen. De apparatuur mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze is bedoeld. De klant verplicht zich om tijdens de reserveringstijd een veiligheidscontrole uit te voeren. Het exporteren, opnieuw verhuren of opnieuw uitlenen van de apparatuur is verboden. Het gebruik van de apparatuur is alleen toegestaan binnen de voorwaarden ervan en alleen op locaties die geschikt zijn voor het vaardigheidsniveau en de kennis van de gebruiker. De klant gebruikt alle apparatuur en toebehoren op eigen risico.
 • De klant dient het materiaal aan het einde van de huur- of uitleenperiode onmiddellijk schoon en in dezelfde staat als bij aanvang van de verhuur terug te bezorgen op de overeengekomen plaats. Indien de apparatuur niet tijdig kan worden geretourneerd, dient de klant de verhuurmakelaar of bruikleengever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 
 • De klant is aansprakelijk voor het vergoeden van de schade en kosten die tijdens de huur- of uitleenperiode aan het materiaal ontstaan en het gevolg zijn van onjuiste behandeling of onvoldoende onderhoud. De klant is aansprakelijk voor een vergoeding van de apparatuur die tijdens de huur- of uitleenperiode vernield of verloren gaat, tot de volledige aankoopwaarde ervan. De klant is verantwoordelijk voor het opvolgen van transport-, veiligheids- en andere instructies en bestellingen. De klant is verplicht de verhuurmakelaar of verhuurder onmiddellijk op de hoogte te stellen van een eventueel geconstateerd gebrek aan het materieel.
 • De verhuurmakelaar of bruikleengever is verplicht reparaties uit te voeren die voortvloeien uit normaal gebruik van het materieel. De verhuurmakelaar of bruikleengever is niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte kosten of schade die voor de klant kunnen ontstaan als gevolg van het gebruik of het falen van de apparatuur. De verhuurmakelaar of bruikleengever verplicht zich niet tot het leveren van nieuw materieel ter vervanging van een kapot exemplaar of tot vergoeding van eventuele indirecte of directe kosten als gevolg van beëindiging van de werkzaamheden.

Vergoeding voor schade

 • De klant is aansprakelijk voor alle schade die de klant of zijn bedrijf aan Wildmaker veroorzaakt.
 • Wildmaker vergoedt geen schade of kosten die aan de klant ontstaan als gevolg van derden of natuurlijke omstandigheden, zoals insecten, dieren, dooi of onverwachte weersveranderingen.

Activiteiten

De klant is zelf verantwoordelijk voor het beoordelen of de geboekte tour geschikt is voor de boekende deelnemers. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de vereisten van activiteiten te beoordelen op basis van hun eigen fitnessniveau en medische vereisten. Wildmaker behoudt zich het recht voor om de deelname van klanten aan een van de activiteiten te weigeren als Wildmaker vaststelt dat hun fysieke of mentale toestand niet geschikt is voor een veilige uitvoering van de activiteit. In dat geval krijgt de klant geen restitutie.

Iedereen jonger dan 18 jaar wordt als minderjarig beschouwd. Alle minderjarigen moeten begeleid worden door een volwassene. Sommige activiteiten vereisen een bepaald fitnessniveau van de deelnemers, dus zeer kleine kinderen kunnen er mogelijk niet aan deelnemen.

Volwassenen die met een minderjarige boeken, zijn verantwoordelijk voor het gedrag, het welzijn, het toezicht en de monitoring van hen.

De klant dient op tijd aanwezig te zijn op het verzamelpunt voor de activiteiten. Indien de klant langer dan 10 minuten te laat is vanaf het verzamelpunt heeft Wildmaker het recht om de deelname van de klant aan die activiteit te annuleren en zal er geen compensatie voor de klant plaatsvinden.

Klachten/reclamatie

 • Elke reclamatie moet zo snel mogelijk worden ingediend nadat de verachtelijke gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
 • Indien de gebeurtenis onopgelost blijft of er een verzoek tot schadevergoeding is ingediend, moet de reclamatie binnen een maand na het einde van de reserveringsperiode schriftelijk worden ingediend.
 • Wildmaker streeft ernaar de reclame zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand na ontvangst van de reclame, te behandelen en af te handelen.
 • Mochten de klant en Wildmaker er niet in slagen tot overeenstemming te komen, dan kan de klant de klacht doorsturen naar de Finse Raad voor Consumentengeschillen (Kuluttajariitalautakunta).

Betalingsvoorwaarden

 • Wildmaker maakt gebruik van betrouwbare en gerenommeerde betaalmakelaars.
 • Wildmaker bewaart geen debet-/creditcardgegevens.
 • De klant houdt zich aan de voorwaarden van de gekozen betaalmethode.

betaal informatie

 • De factuur dient betaald te worden op de vervaldatum, vermeld op de factuur.
 • Op facturen die na de vervaldatum worden betaald, worden boeterente en herinneringskosten in rekening gebracht. Indien de originele factuur na de vervaldatum met gebruikmaking van de originele factuur is betaald, worden de aanvullende boeterente en herinneringskosten met een aparte factuur in rekening gebracht.
 • Indien de betalingsprocedure bij het maken van de reservering niet wordt afgerond, zal Wildmaker de reservering niet verder in behandeling nemen.
nl_NLDutch